Εργαστήριο Βιομηχανικού Σχεδίου

Εργαστήριο Βιομηχανικού Σχεδίου 

Σχολή Γραφικών Τεχνών Και Καλλιτεχνικών Σπουδών, ΤΕΙ Αθήνας

Το Εργαστήριο Βιομηχανικού Σχεδίου προωθεί την κατάλληλη επιστημονική και καλλιτεχνική γνώση στην οποία συμπεριλαμβάνονται στοιχεία από την ιστορία της υλικής παραγωγής, την ιστορία της τέχνης, την θεωρία της αισθητικής, την στερεομετρία, την παραστατική γεωμετρία, την εργονομία, την κιναισθητική, την τεχνολογία βιομ. παραγωγής και των υλικών και τη μεθοδολογία σχεδιασμού

Εργαστήριο Βιομηχανικού Σχεδίου ΤΕΙ Αθηνών, Δρ. Αθανάσιος Κουζέλης.