Δεύτερη φάση υποβολής αιτήσεων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο
κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Master-ISICG/TIM

Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών

με κατεύθυνση Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων

Προκήρυξη ΠΜΣ Master-ISICG/TIM για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Δεύτερη φάση υποβολής υποψηφιοτήτων – Προθεσμία: 30 Σεπτεμβρίου 2018

Πληροφορίες

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής – Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Γραµµατεία (ΠΜΣ) Master ISICG/TIM

Τηλ: (+30) 210 5385312

Fax: (+30) 210 5910975

Ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου:master-isicg@teiath.gr

Διευθυντής του ΠΜΣ Master-ISICG/TIM είναι ο κ. Νικόλαος Βασιλάς, Καθηγητής, nvas@teiath.gr

Αν. Δ/ντης, Υπεύθυνος για το πρόγραµµα κοινών διδακτορικών είναι ο κ. Γεώργιος Μιαούλης, Καθηγητής, gmiaoul@teiath.gr

Παιδαγωγικός Υπεύθυνος είναι ο κ. Αθανάσιος Βουλόδηµος, Επ. Καθηγητής, avoulod@teiath.gr