Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο
κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Master-ISICG/TIM

Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών

με κατεύθυνση Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων

Προκήρυξη ΠΜΣ Master-ISICG/TIM για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Παιδαγωγικός Υπεύθυνος είναι ο κ. Γεώργιος Μιαούλης

Διευθυντής του ΠΜΣ Master-ISICG/TIM είναι ο κ. Νικόλαος Βασιλάς

Πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του ΠΜΣ ISICG/TIM

Τηλ: (+30) 210 5385312

Fax: (+30) 210 5910975

Ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου: master-isicg@teiath.gr