Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
4:30-6:30 Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Συστημάτων Πολυμέσων Αλγοριθμική Πολυπλο- Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα Δίκτυα Θεμελιώδης Γραφική Πληροφορική
6:30-8:30 Ανάπτυξη Κατανεμημένων Εφαρμογών Εισαγωγή στην Επεξεργασία Εικόνας Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα Δίκτυα Θεμελιώδης Γραφική Πληροφορική