Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
4:30-6:30 Τεχνολογία και Σχεδιασμός Web   Τεχνητή Νοημοσύνη Δίκαιο και Διοίκηση Έργου   Εισαγωγή στη Σύνθεση Ρεαλιστικής Εικόνας   Ανάλυση και Ανάπτυξη Λογισμικού  
6:30-8:30 Ανάλυση και Ανάπτυξη Λογισμικού   Αρχιτεκτονικές και εξοπλισμός για εφαρμογές πολυμέσων &
εικόνας  
Αναγνώριση Προτύπων Εισαγωγή στη Σύνθεση Ρεαλιστικής Εικόνας   Ανάλυση και Ανάπτυξη Λογισμικού