Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
4:30-6:30 Εισαγωγή στη Σύνθεση Ρεαλιστικής Εικόνας   Ανάλυση και Ανάπτυξη Λογισμικού  
6:30-8:30 Ανάλυση και Ανάπτυξη Λογισμικού   Εισαγωγή στη Σύνθεση Ρεαλιστικής Εικόνας   Ανάλυση και Ανάπτυξη Λογισμικού