ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στοκοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Master-ISICG/TIM Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών με κατεύθυνση Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων” Προκήρυξη ΠΜΣ Master-ISICG/TIM για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Διευθυντής του ΠΜΣ Master-ISICG/TIM είναι ο κ. Γεώργιος Μιαούλης Πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του ΠΜΣ ISICG/TIM Τηλ: (+30) 210 5385826 ή από τη…

Read more

Σε ποιους απευθύνεται

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως φοιτητές για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, μετά από αίτησή τους, υποβολή των κατάλληλων δικαιολογητικών και επιλογή

Read more