Εισηγητής Email Μαθήματα
Μούρη Ελένη mourye@teiath.gr

Μέθοδοι ανάπτυξης ευφυών συστημάτων βασισμένων σε εικόνα (Methodes de developpement de systemes intelligent bases sur l’image)

Μακρής Δημήτριος demak@teiath.gr

Παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχομένου (Production visuelle (“Motion design”))