Το Πρόγραμμα Erasmus+ με διάρκεια ισχύος 2014 – 2021, αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς.

  • Ψηφιακές Υπηρεσίες

Η πλατφόρμα CS eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ Αθήνας διαθέτει τις κάτωθι δικτυακές υπηρεσίες στους φοιτητές του ιδρύματος (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) :

  • Υπηρεσία email με προσωπικό λογαριασμό αλληλογραφίας της μορφής @teiath.gr.
  • Υπηρεσία VPN (για πρόσβαση από το σπίτι σε Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες & περιοδικά).
  • Ασύρματη πρόσβαση(Wifi) μέσα στους χώρους του ΤΕΙ Αθήνας.
  • Υπηρεσία Dialup (για χρήστες με περιστασιακή χρήση του Internet)

Επιπρόσθετα από την ΕΔΕΤ (www.grnet.gr) είναι διαθέσιμες στους φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας οι παρακάτω υπηρεσίες:

  • Υπηρεσία Πίθος (παροχή online αποθηκευτικού χώρου μεγέθους 50GB).
  • Υπηρεσία Αναφανδον (Δωρεάν διάθεση εμπορικού λογισμικού, πχ της Microsoft).
  • Εκπρόσωποι Φοιτητών ΠΜΣ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται εκλογή εκπροσώπου των μεταπτυχιακών φοιτητών του master ISICG/TIM : Εκπρόσωπος των φοιτητών την τρέχουσα περίοδο είναι :Παπαδόπουλος Γεώργιος

  • Συγκοινωνία/Πρόσβαση

Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε : Συγκοινωνία/Πρόσβαση στο ΤΕΙ Αθήνας

  • Η πόλη (σύνδεσμοι)

Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε : Αθήνα Αιγάλεω Περιστέρι