1. Δεν έχω αποφοιτήσει ακόμη, μπορώ να κάνω αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ?

Ναι, μπορείτε και η εγγραφή σας θα ολοκληρωθεί εάν η Επιστημονική Επιτροπή αξιολογήσει θετικά την υποψηφιότητάς σας και έχετε αποφοιτήσει μέχρι και την έναρξη των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο κάνατε αίτηση.

2. Δεν γνωρίζω καθόλου τη γαλλική γλώσσα, μπορώ να κάνω αίτηση εισαγωγής στο ΠΜΣ?

Ναι, εφόσον μπορείτε να πιστοποιήσετε καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σας, εφόσον γίνετε δεκτός και εγγραφείτε στο ΠΜΣ, υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων γαλλικής γλώσσας.

3. Ποια είναι ακριβώς η υποχρέωση των σπουδαστών για το 4ο Εξάμηνο φοίτησης?

Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενο ερευνητικό εργαστήριο ή εταιρεία και τη συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

4. Πόσοι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί κάθε έτος?

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

5. Το ΠΜΣ Πληροφορικής δέχεται αιτήσεις κάθε χρόνο?

Ναι, δέχεται αιτήσεις και εγγράφει σπουδαστές κάθε χρόνο.