Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτεται από τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του N. 4485/2017. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 1950€ ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα των τεσσάρων εξαμήνων (σε πλήρη ή μερική φοίτηση). Για όσους φοιτητές παρακολουθήσουν μόνο το 2ο έτος (Γ+Δ εξάμηνο) τα τέλη διαμορφώνονται σε 950€. Για όσους φοιτητές παρακολουθήσουν μόνο το Β, Γ και Δ εξάμηνο τα τέλη διαμορφώνονται σε 1450€. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια.