Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πληροφορικής είναι και η ενεργός συμμετοχή στην παρακολούθηση και στη διεξαγωγή poster session των εγγεγραμμένων σπουδαστών στο Διεθνές Συνέδριο Υπολογιστικών Γραφικών και Τεχνητής Νοημοσύνης 3ΙΑ (computer Graphics and Artificial Intelligence).

3IA International Conference on Computer Graphics and Artificial Intelligence