Δεύτερη φάση υποβολής αιτήσεων μέχρι 2 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο
κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Master-ISICG/TIM

Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών (ISICG)

με κατεύθυνση Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων (TIM)

Προκήρυξη ΠΜΣ Master-ISICG/TIM για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Δεύτερη φάση υποβολής υποψηφιοτήτων – Καταληκτική προθεσμία: 2 Οκτωβρίου 2019

Διευθυντής του ΠΜΣ Master-ISICG/TIM είναι ο κ. Νικόλαος Βασιλάς

Αν. Δ/ντης, Υπεύθυνος πρόγραμμα κοινών διδακτορικών είναι ο κ. Γεώργιος Μιαούλης

Παιδαγωγικός Υπεύθυνος είναι ο κ. Αθανάσιος Βουλόδημος


Πληροφορίες:


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Γραμματεία (ΠΜΣ) Master ISICG/TIM

Τηλ: (+30) 210 5385312

Fax: (+30) 210 5910975

Ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου: master-isicg@uniwa.gr