Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική” – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έτος 2020-2021

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνας και Σχεδιασμός Γραφικών” (ISICG) του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Limoges, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 12/27-07-2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου, επανιδρύεται με τίτλο “Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική“, με έναρξη φοίτησης τον Νοέμβριο του 2020. To πρόγραμμα συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Limoges. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Κοινό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο οποίο αναγράφονται και τα δύο συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. έως την 25η Σεπτεμβρίου 2020. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται με αποστολή email με το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας του ενδιαφερομένου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: msc-aivc@uniwa.gr. Ακολούθως, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-Master-AIVC-2020-2021

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του νέου ΠΜΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική”