Διευθυντής του Μεταπτυχιακού είναι ο Καθηγητής Νικόλαος Βασιλάς
Παιδαγωγικός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Μιαούλης

Πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία ΠΜΣ

Τηλ: (+30) 210 5385312

Fax: (+30) 210 5910975

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ-Αθήνας / Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Αγ. Σπυρίδωνος & Παλικαρίδη / Αιγάλεω Τ.Κ. 122 10

Ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου: master-isicg@teiath.gr

Ιστοσελίδα : http://master-isicg.teiath.gr

 

TEI-Athens in Google maps