Πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία ΠΜΣ

Τηλ: (+30) 210 5385312

Fax: (+30) 210 5910975

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
Πανεπιστημιούπολη 1,
Σχολή Μηχανικών,
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Αγ. Σπυρίδωνος & Παλικαρίδη, Αιγάλεω Τ.Κ. 122 10

Ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου: master-isicg@teiath.gr

Ιστοσελίδα : http://master-isicg.teiath.gr

 

Διευθυντής του ΠΜΣ Master-ISICG/TIM είναι ο κ. Νικόλαος Βασιλάς, Καθηγητής, nvas@teiath.gr

Αν. Δ/ντης, Υπεύθυνος για το πρόγραµµα κοινών διδακτορικών είναι ο κ. Γεώργιος Μιαούλης, Καθηγητής, gmiaoul@teiath.gr

Παιδαγωγικός Υπεύθυνος είναι ο κ. Αθανάσιος Βουλόδηµος, Επ. Καθηγητής, avoulod@teiath.gr

 

Πανεπιστήμιο Δυττικής Αττικής στο Google maps