Τα μαθήματα του ΠΜΣ Πληροφορικής πραγματοποιούνται από Καθηγητές του ΤΕΙ-Αθήνας, από Καθηγητές του Πανεπιστημίου της Limoges, καθώς επίσης και από Καθηγητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), του Πανεπιστημίου Πατρών, από προσκεκλημένους Καθηγητές άλλων συνεργαζόμενων ιδρυμάτων και από εξειδικευμένους επαγγελματίες στα αντικείμενα του μεταπτυχιακού. Οι εισηγητές είναι υψηλού επιπέδου επιστήμονες εξειδικευμένοι στο αντικείμενο που διδάσκουν με επιδόσεις στην έρευνα ή/και το επάγγελμα και ενήμεροι στις διεθνείς εξελίξεις του τομέα.

ΤΕΙ-Αθήνας

Πανεπιστήμιο Limoges

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα & Επιστημονικό Προσωπικό