Εισηγητής Email Μαθήματα
Βασιλάς Νικόλαος
Καθηγητής
nvas@teiath.gr Εισαγωγή στην Επεξεργασία Εικόνας(Introduction au traitement numerique d’images)

Τεχνητή Νοημοσύνη (Intelligence Artificielle I)
Βογιατζής Ιωάννης
Επ. Καθηγητής
voyageri@teiath.gr Αρχιτεκτονικές και εξοπλισμός για εφαρμογές πολυμέσων & εικόνας (Architectures et Matériel pour les Applications Multimédia & d’Image)
Γεωργούλη Αικατερίνη
Καθηγήτρια
kgeor@teiath.gr Τεχνητή Νοημοσύνη (Intelligence Artificielle )
Δραγώνας Ιωάννης idrag@teiath.gr
Καθηγητής
Δίκτυα (Reseaux)
Ευσταθίου Κωνσταντίνος efsta@teiath.gr
Καθηγητής
Αρχιτεκτονικές και εξοπλισμός για εφαρμογές πολυμέσων & εικόνας (Architectures et Matériel pour les Applications Multimédia & d’Image)
Καρανικόλας Νικήτας
Καθηγητής
nnk@teiath.gr Βάσεις Δεδομένων & Π.Σ. Ι (Bases de donnees avancees et SI)

Τεχνολογία και Σχεδιασμός Web (Technologie et Conception Web)
Κουμπούρος Ιωάννης ykoump@teiath.gr
Καθηγητής Εφαρμογών
Δίκαιο της Πληροφορικής & Διοίκηση Έργου (Droit de I’informatique et conduite de project)
Μάγος Δημήτριος dmagos@teiath.gr
Καθηγητής
Αλγοριθμική Πολυπλοκότητα (Complexité Algorithmique)

Τεχνητή Νοημοσύνη (Intelligence Artificielle )
Μιαούλης Γεώργιος
Καθηγητής
Διευθυντής Master ISICG-TIM
gmiaoul@teiath.gr Ανάλυση & Ανάπτυξη Λογισμικού (Analyse et developpement logiciel)

Μέθοδοι Ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων βασισμένων σε Εικόνα (Méthodes de Développement de Systèmes Intelligents basées sur l’Image)
Μπαρδής Γεώργιος
Καθηγητής Εφαρμογών
gbardis@teiath.gr Θεμελιώδης Γραφική Πληροφορική (Fondement d’Informatique Graphique)

Ανάλυση & Ανάπτυξη Λογισμικού (Analyse et developpement logiciel)
Ξυδάς Ιωάννης
Καθηγητής Εφαρμογών
yxydas@teiath.gr Δίκτυα (Reseaux)
Σγουροπούλου Κλειώ
Αν. Καθηγήτρια
csgouro@teiath.gr Ανάπτυξη Κατανεμημένων Εφαρμογών (Développment d’applications distribuées