Την παιδαγωγική επιτροπή αποτελούν τα μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής μαζί με τους παιδαγωγικούς υπεύθυνους εξειδικεύσεων και τομέων.