Το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (joint Master-ISICG) οργανώνεται και λειτουργεί στην Αθήνα από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ-Αθήνας το οποίο αποτελεί και το επισπεύδον τμήμα για την Ελληνική επικράτεια. Την οργάνωση του αντίστοιχου κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο διεξάγεται στη Limoges της Γαλλίας έχει το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας (Faculté des Sciences et Techniques).

Το σύνολο σχεδόν των μαθημάτων και των εργαστηρίων διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ-Αθήνας. Η πρακτική άσκηση και η εκπόνηση της αντίστοιχης διπλωματικής εργασίας γίνεται είτε σε συνεργαζόμενο ερευνητικό εργαστήριο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό είτε σε συνεργαζόμενη επιχείρηση.

Ο τρόπος ελέγχου γνώσεων περιλαμβάνει γραπτές, προφορικές και εργαστηριακές εξετάσεις καθώς και εργασίες (projets). Υπάρχουν δύο περίοδοι εξετάσεων ανά εξάμηνο, που εμφανίζονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του μεταπτυχιακού.