Εισηγητής Email Μαθήματα
Μάνθος Σαντοριναίος
Α. Καθηγητής
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
  Παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχομένου (Production visuelle)
Νικόλαος Τσέλιος
Επ. Καθηγητής
Πανεπιστημίου Πατρών
nitse@ece.upatras.gr Εργονομία και Διεπαφές Ανθρώπου/Μηχανής (Ergonomie et interfaces homme machine
Διονυσοπούλου Παναγιώτα yoldi@teiath.gr Οργάνωση Επιχειρήσεων (Organisation d’ Enterprise)
Γιακουμεττής Χρήστος
Επιστημονικός Συνεργάτης
chgiak@teiath.gr Ανάλυση & Ανάπτυξη Λογισμικού (Analyse et développment logiciel)
Βουλόδημος Αθανάσιος
Επιστημονικός Συνεργάτης
avoulod@teiath.gr Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Συστημάτων Πολυμέσων (Introduction à la Conception des Systèmes Multimédia)

Θεμελιώδης Γραφική Πληροφορική (Fondements d’Informatique Graphique)

Απόδοση Εικόνας Σύνθεσης (Rendu en synthese d’images)
Τσέτσεκας Χαρίλαος
Επιστημονικός Συνεργάτης
chatsetsak@teiath.gr) Ανάπτυξη Κατανεμημένων Εφαρμογών (Développment d’applications distribuées)