Εισηγητής Email Μαθήματα
Πέτσα Ελένη
Καθηγήτρια
petsa@teiath.gr

Μέθοδοι ανάπτυξης ευφυών συστημάτων βασισμένων σε εικόνα (Methodes de developpement de systemes intelligent bases sur l’image)

Τσάτσαρης Ανδρέας
Αν. Καθηγητής
atsats@teiath.gr

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Systèmes d’Information Géographiques)

Κεσίδης Αναστάσιος
Επ. Καθηγητής
akesidis@teiath.gr Επεξεργασία Εικόνας (Traitement Numérique d’Image)

Αναγνώριση Προτύπων (Reconnaissance de Formes)
Γραμματικόπουλος Λάζαρος
Καθηγητής Εφαρμογών
lazaros@teiath.gr Μηχανική Όραση (Vision par Ordinateur)