Εισηγητής Email Μαθήματα
Μούρη Ελένη
Αν. Καθηγήτρια
mourye@teiath.gr Παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχομένου {Production Visuelle (“Motion Design”)}
Μακρής Δημήτριος
Επ. Καθηγητής
demak@teiath.gr Γραφική Πληροφορική, Σύνθεση & Απόδοση Εικόνας