Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
4:30-6:30 Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Συστημάτων Πολυμέσων Αλγοριθμική Πολυπλο- Δίκτυα
6:30-8:30 Ανάπτυξη
Κατανεμημένων Εφαρμογών
Εισαγωγή στην
Επεξεργασία Εικόνας
Δίκτυα