Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
4:30-6:30 Εργονομία και Διεπαφές Ανθρώπου-Υπολογιστή Οργάνωση Επιχειρήσεων Γαλλικά   Απόδοση Εικόνας Σύνθεσης Μοντελοποίη-ση και Κίνηση 
6:30-8:30 Μέθοδοι Ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων βασισμένων σε Εικόνα   Παραγωγή Οπτικο-ακουστικού Περιεχομένου Ανάπτυξη Επεκτάσεων Λογισμικού για Εικόνα & Multimedia Απόδοση Εικόνας Σύνθεσης Μοντελοποίη-ση και Κίνηση