Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
4:30-6:30 Τεχνολογία και Σχεδιασμός Web   Τεχνητή Νοημοσύνη Δίκαιο και Διοίκηση Έργου  
6:30-8:30 Αρχιτεκτονικές και εξοπλισμός για εφαρμογές πολυμέσων &
εικόνας  
Αναγνώριση Προτύπων