Τα μαθήματα του ΠΜΣ Πληροφορικής πραγματοποιούνται στους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο Κτίριο Μηχανικών Πληροφορικής, στην Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων του Τμήματος Ηλεκτρονικής, καθώς επίσης πραγματοποιούνται και επισκέψεις στο εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και στο εργαστήριο Πολυμέσων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).

Πανεπιστήμιο Δυττικής Αττικής

 

Πανεπιστήμιο Limoges

 

Πανεπιστήμιο Πατρών

 

ΑΣΚΤ