Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική Master-ISICG TIM είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεθνούς συνεργασίας, υψηλών προδιαγραφών που λειτουργεί ως κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (joint Master) του ΤΕΙ-Αθήνας και του Πανεπιστημίου της Limoges το οποίο απονέμει κοινό δίπλωμα των δύο ιδρυμάτων (δίπλωμα διπλής σφραγίδας). Οργανώνεται και λειτουργεί στην Αθήνα από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) το οποίο αποτελεί και το επισπεύδον τμήμα για την Ελληνική επικράτεια.

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ-Αθήνας έχει μακρόχρονη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης με το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Limoges (Γαλλία). Από το 2007 λειτουργεί στην Αθήνα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Master-ISICG) με τη μορφή σύμπραξης (Φ.Ε.Κ. 1122/Β΄/18-08-2006) ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 λειτουργεί με τη μορφή συνδιοργάνωσης (Φ.Ε.Κ. 181/Β΄/31-01-2013).  

Ο τίτλος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι: Master στην «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμό Γραφικών» (InformatiqueSynthèse dImages et Conception Graphique − ISICG) και με κατεύθυνση Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων (Technologies dInternet et de Multimédia TIM).