Προκήρυξη τριών(3) θέσεων Υποψηφίων διδακτόρων

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας και του Τμήματος πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Limoges για το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Master-ISICG/TIM Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών με κατεύθυνση Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων” Προκήρυξη ΠΜΣ Master-ISICG/TIM, προκηρύσσονται τρείς (3) θέσεις νέων υποψηφίων διδακτόρων στα παρακάτω ερευνητικά πεδία :

PhD thesis proposal on:

Improved 3D building modeling using fusion of spatial multisource data and computational intelligence techniques

In the proposed thesis it is suggested to employ image processing and pattern recognition techniques on spatial multisource and multiresolution urban data in order to derive a set of probable line segments that correspond to prominent building boundaries. The set of edges/segments is then proposed to be connected so that to form closed building top-view boundaries following some AI method (e.g. CSP or Expert Systems) to finally arrive at a consistent 3D building block interpretation.

Ερευνητικό Εργαστήριο Προηγμένων Συστημάτων Γνώσης, Εικόνας και Πληροφορίας

Semantic modeling and geo-visualization of 3D urban environments, offering query support, navigation and spatial decision making.

The proposed thesis aims to develop appropriate data and knowledge representation as well as to apply visual analytics and geo-visualization methods aided by semantic technologies in order to support decision-making in urban virtual environments. The results will subsequently be employed in an integrated framework offering access, navigation and exploitation of 3D geo-referenced virtual content.

Ερευνητικό Εργαστήριο Προηγμένων Συστημάτων Γνώσης, Εικόνας και Πληροφορίας

Visual Navigation and Mapping for Indoor and Outdoor Environments

The main scope of the thesis is the development of a vision – based system that allows the autonomous localisation and navigation of mobile vehicles (ground, aerial or underwater) for indoor and outdoor environments, while simultaneously can provide an accurate 3d reconstruction of the surrounding scene. Additional extensions of this approach are the fusion of image data with existing GPS / INS data for accuracy purposes, or otherwise, the exploitation of available geospatial data (maps) for automatic georeferencing.

Ερευνητικό Εργαστήριο Γεωχωρικής Τεχνολογίας (Φωτογραμμετρία)

Οι υποψήφιοι διδάκτορες εγγράφονται στο συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο και εκπονούν την διατριβή τους στα ερευνητικά εργαστήρια του ΤΕΙ Αθήνας που αναφέρονται στο αντίστοιχο πεδίο.
Η γλώσσα της συγγραφής της διατριβής είναι η αγγλική (και η γαλλική μετά από συμφωνία με τους επιβλέποντες).
Οι υποψήφιοι, που θα πρέπει να είναι κάτοχοι σχετικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Master) κατά προτίμηση του Master ISICG από την Ελλάδα ή την Γαλλία.
Θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου 2015 απλή αίτηση στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών Master ISICG/TIM του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τηλ: (+30) 210 5385826, (+30) 210 5385312 Fax: (+30) 210 5910975.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Γραμματεία ΠΜΣ Master ISICG/TIM Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ-Αθήνας / Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Αγ. Σπυρίδωνος & Παλικαρίδη / Αιγάλεω Τ.Κ. 122 10
Ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου:
master-isicg@teiath.gr, ή secr.csmaster@teiath.gr