ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο
κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Master-ISICG/TIM

Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών

με κατεύθυνση Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων”

Προκήρυξη ΠΜΣ Master-ISICG/TIM για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

Διευθυντής του ΠΜΣ Master-ISICG/TIM είναι ο κ. Γεώργιος Μιαούλης

Πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του ΠΜΣ ISICG/TIM

Τηλ: (+30) 210 5385826

ή από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής

Τηλ: (+30) 210 5385312

Fax: (+30) 210 5910975

Ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου: master-isicg@teiath.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων : 17η Ιουλίου 2015